Serwis dla trzeciego sektora - szkolenia i warsztaty

Z tej strony klawiatury wita Was Tamara Remiszewska. Piszę do Was z miejsca, w którym teraz mieszkam: Krośnice, województwo łódzkie. Od siedmiu lat poświęcam swój wolny czas na wolontariat w ramach kilku organizacji społecznych – http://www.szkoleniabiznesowe.net.pl, w których działam w projektach: Rozszerzenie zakresu działalności OFF WHITE” o nową innowacyjną usługę tworzenia projektów architektonicznych w stereowizji i kosztorysowanie, Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji betonu w firmie Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych Terrazzo Jacek Kulupa, Rozwój zakładów budowlanych firmy Agrobex wsparciem rozwoju Wielkopolski, w Słonawach”, ZAKUP INNOWACYJNEGO SPRZ�?TU STOMATOLOGICZNEGO W PRZEDSI�?BIORSTWIE NIEPUBLICZNY ZAK�?AD OPIEKI ZDROWOTNEJ STOMATOLOGIA OPTIMO ” a także Zakup i wdrożenie najnowocześniejszego aparatu do badania metodą rezonansu magnetycznego oraz wprowadzenie nowych usług medycznych przez Centrum Diagnostyki Radiologicznej Diagnostic-Med, Przebudowa drogi powiatowej nr 4184 P i 3742 P w miejscowości Mieszków, Usprawnienie systemu technicznego Ochotniczej Straży Pożarnej w Witkowie, poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z dodatkowym sprzętem, Budowa Alpine Coaster wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu rozszerzenia oferty sportowo-rekreacyjnej poznańskiej Malty, Przebudowa i renowacja zabytkowego obiektu Muzeum Literackiego Henryka Sienkiewicza w Poznaniu. Już za chwilę umieszczę tutaj mój premierowy artykuł.